Rotatiebeleggen Wijs en van Oostveen zo werkt het

Hoe werkt rotatiebeleggen?

Voor deze vermogensbeheerdienstverlening hebben wij allereerst met u een uitvoerig intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek bepalen wij welk beleggingsprofiel het beste bij u past. Dat doen wij aan de hand van onder meer:

 • uw financiële positie
 • uw kennis en ervaring
 • uw doelstellingen
 • uw risicobereidheid en uw wensen

Deze gegevens vormen altijd het uitgangspunt. Vervolgens bekijken wij samen met u of Rotatiebeleggen bij u past.

Beleggen in de meest kansrijke categorie

Bij Rotatiebeleggen wordt de nadruk gelegd op de meest kansrijke beleggingscategorieën. Dit noemen wij roteren. Dat gebeurt op basis van heldere uitgangspunten: de belangrijkste fundamentele cijfers, zoals de werkgelegenheid, en koerspatronen. Deze gegevens bepalen welke categorieën het meest kansrijk zijn. De verdeling tussen de categorieën is afhankelijk van uw beleggingsprofiel.

De strategie roteert tussen de volgende categorieën:

 • aandelen
 • obligaties
 • goud
 • liquiditeiten

De categorieën hebben onderling een lage correlatie. Hierdoor wordt een vrijwel gelijksoortig koersverloop voorkomen. En zo is er altijd wel een categorie die beter presteert dan de andere categorieën. 

Beleggingsprofielen

Er zijn 3 beleggingsprofielen binnen Rotatiebeleggen:

 • Zeer Behoudend
 • Behoudend
 • Behoudend Offensief

Onderstaande tabel geeft de verdeling tussen de verschillende categorieën per beleggingsprofiel weer.

Het beleggingsprofiel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. 
Bekijk hier de factsheets per beleggingsprofiel

Trackers en een liquiditeitenfonds

De beleggingen bij Rotatiebeleggen worden ingevuld met trackers en een liquiditeitenfonds. Het voordeel hiervan is dat tegen lage kosten effectief en breed gespreid kan worden belegd. 

De verschillen ten opzichte van het klassiek vermogensbeheer

De klassieke benadering van vermogensbeheer geeft een beleggingsprofiel aan waarin de verhouding (aandelen, obligaties et cetera) altijd min of meer hetzelfde is en waarbij er altijd vol belegd is. Bij Rotatiebeleggen wordt meer nadruk gelegd op zaken die op dat moment de beste vooruitzichten hebben. En de werking van Rotatiebeleggen kan er ook toe leiden dat er een flinke cashpositie wordt aangehouden. Dat zien we meestal in onrustige beursperioden. Dat is zeer ongebruikelijk bij het klassieke vermogensbeheer.

Voor wie?

Rotatiebeleggen is bij uitstek geschikt voor de belegger die op basis van feiten wil beleggen. De belegger die niet wil meebewegen op de waan van de dag. Het beleggingsprofiel Behoudend Offensief is geschikt voor beleggers die over een vermogen beschikken dat geen bestedingsdoel heeft. Zogenaamd vrij vermogen. Het beleggingsprofiel Zeer Behoudend is geschikt voor zowel de belegger met een gedeeltelijke inkomensdoelstelling als voor de belegger die met minder risico wil beleggen. Het beleggingsprofiel Behoudend is voor de belegger die er tussenin zit en niet te aanvallend maar ook niet te verdedigend wil beleggen. Rendement en risico gaan hand in hand. Een offensievere belegger beoogt een hoger rendement dan een defensievere belegger en zal dan ook meer risico lopen dan de defensievere belegger.

Altijd inzage en heldere kosten

U kunt elke dag uw actuele portefeuille bekijken. Online. U weet dus precies waarin op welk moment wordt belegd. En de kosten zijn volledig helder. Zo komt u nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Het openen van een rekening

Om gebruik te kunnen maken van Rotatiebeleggen, openen wij voor u een rekening binnen de beleggersgiro. Hierop wordt uw persoonlijke portefeuille geadministreerd. Deze rekening komt op uw eigen naam. Of op naam van u en uw partner (en/of rekening). Of op naam van uw BV. U ontvangt een rekeningnummer van ons waarnaar u direct geld kunt overboeken. U vult de benodigde formulieren in en ondertekent deze voor akkoord. Dit alles stuurt u, samen met de gevraagde documenten, terug naar Wijs & van Oostveen. Als alles akkoord is, start Rotatiebeleggen. 

Bent u geïnteresseerd? En wilt u een rekening openen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 638 82 26. Wij staan u graag te woord.

Zekerheden

Als u belegt via ons kantoor, dan heeft u dezelfde zekerheden als bij uw bank.

Vraag hier informatie aan