Vergoedings­structuur

De vergoedingsstructuur van Rotatiebeleggen is transparant. Hieronder vindt u de vergoedingen per beleggingsprofiel.

Defensief beleggingsprofiel  

 • Management fee 
  Vaste vergoeding van 0,175% per kwartaal over de waarde van het belegd vermogen.
   
 • Transactiekosten
  Gemaximeerd op 0,5% op jaarbasis over het gemiddeld belegd vermogen.

Neutraal beleggingsprofiel

 • Management fee
  Vaste vergoeding van 0,175% per kwartaal over de waarde van het belegd vermogen.
   
 • Performance fee
  Op jaarbasis een vergoeding van 6% over de netto waardetoename van uw vermogen. 
  Is de waarde niet toegenomen? Dan betaalt u geen vergoeding. No cure, no pay dus.   
   
 • Transactiekosten
  Gemaximeerd op 0,80% op jaarbasis over het gemiddeld belegd vermogen.

Offensief beleggingsprofiel

 • Management fee
  Vaste vergoeding van 0,175% per kwartaal over de waarde van het belegd vermogen.
   
 • Performance fee
  Op jaarbasis een vergoeding van 12% over de netto waardetoename van uw  vermogen. 
  Is de waarde niet toegenomen? Dan betaalt u geen vergoeding. No cure, no pay dus.
   
 • Transactiekosten
  Gemaximeerd op 0,9% op jaarbasis over het gemiddeld belegd vermogen.

Administratiekosten
Bij alle beleggingsprofielen wordt elk jaar € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Toelichting op transactiekosten
Per transactie worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten verschillen per soort transactie. Klik hier voor een overzicht van de verschillende transactiekosten. Hoeveel u maximaal aan transactiekosten betaalt, varieert per beleggingsprofiel en vindt u hierboven.

 * De vergoedingen zijn inclusief eventuele geldende omzetbelasting. Naast de hier opgenomen vergoedingen, wordt € 17,- aan toezichtkosten van AFM en DNB doorbelast.

Klik hier voor de kostenmodule