Rendement

Nettorendement per jaar van de drie beleggingsprofielen van Rotatiebeleggen*

Van Tot %R/JR Zeer Behoudend Behoudend Behoudend Offensief
30 Jun 2023 30 Jun 2024 1 jaar 6,8% 9,4% 13,1%
30 Jun 2021 30 Jun 2024 3 jaar -1,2% 0,7% 3,9%
30 Jun 2019 30 Jun 2024 5 jaar -0,1% 2,1% 4,7%
30 Jun 2014 30 Jun 2024 10 jaar 1,5% 2,8% 5,4%

Nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen*

   Gesimuleerd nettorendement
   Werkelijk nettorendement

NETTOPERFORMANCE PER JAAR 1,5%
(GEMIDDELD OVER 10 JAAR)  

 

NETTOPERFORMANCE 2024 4,6%
(T/M 30 juni 2024)  

 

* De grafiek vertegenwoordigt een simulatie van de nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen Zeer Behoudend in de periode van 30 juni 2014 t/m 20 september 2015. Rotatiebeleggen is in de praktijk toegepast en vanaf 21 september 2015 t/m 30 juni 2024 zijn werkelijke rendementen behaald. Deze fictieve en werkelijke, in het verleden behaalde, resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,4% aan transactiekosten, 0,8% aan management fee per jaar. Vóór 30 juni 2021 werd 100% van de portefeuille beheerd op basis van roteren. Na deze datum is het roteren beperkt tot 50% van de portefeuille, de andere 50% van de portefeuille kent een vaste samenstelling, waarbij een beter beleggingsresultaat wordt beoogd maar ook meer risico wordt genomen dan voorheen. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

   Gesimuleerd nettorendement
   Werkelijk nettorendement

NETTOPERFORMANCE PER JAAR 2,8%
(GEMIDDELD OVER 10 JAAR)  

 

NETTOPERFORMANCE 2024 7,2%
(T/M 30 juni 2024)  

 

* De grafiek vertegenwoordigt een simulatie van de nettorendementsontwikkeling van Rotatiebeleggen Behoudend in de periode van 30 juni 2014 t/m 20 september 2015. Rotatiebeleggen is in de praktijk toegepast en vanaf 21 september 2015 t/m 30 juni 2024 zijn werkelijke rendementen behaald. Deze fictieve en werkelijke, in het verleden behaalde, resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,6% aan transactiekosten, 0,9% aan management fee per jaar en 6% aan performance fee per jaar. Tenzij met u andere afspraken zijn gemaakt, is een High-Watermark van toepassing. Een Performance Fee met High-Water Mark is een vergoedingsstructuur waarbij een vergoeding van 12% wordt berekend over het positieve rendement van het vermogen, boven de vastgestelde High Watermark. De High Watermark is de hoogste waarde die uw portefeuille bij Wijs & van Oostveen heeft bereikt sinds het begin van onze relatie, gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen. Dit referentiepunt wordt iedere 12 maanden opnieuw vastgesteld tijdens de afrekening van de performance fee. Vóór 30 juni 2021 werd 100% van de portefeuille beheerd op basis van roteren. Na deze datum is het roteren beperkt tot 50% van de portefeuille, de andere 50% van de portefeuille kent een vaste samenstelling, waarbij een beter beleggingsresultaat wordt beoogd maar ook meer risico wordt genomen dan voorheen. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

   Gesimuleerd nettorendement
   Werkelijk nettorendement

NETTOPERFORMANCE PER JAAR 5,4%
(GEMIDDELD OVER 10 JAAR)  

 

NETTOPERFORMANCE 2024 10,1%
(T/M 31 mei 2024)  

 

* In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven nettorendement is door Wijs & van Oostveen zorgvuldig berekend, inclusief maximaal 0,65% aan transactiekosten, 0,95% aan management fee per jaar en 12% aan performance fee per jaar. Tenzij met u andere afspraken zijn gemaakt, is een High-Watermark van toepassing. Een Performance Fee met High-Water Mark is een vergoedingsstructuur waarbij een vergoeding van 12% wordt berekend over het positieve rendement van het vermogen, boven de vastgestelde High Watermark. De High Watermark is de hoogste waarde die uw portefeuille bij Wijs & van Oostveen heeft bereikt sinds het begin van onze relatie, gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen. Dit referentiepunt wordt iedere 12 maanden opnieuw vastgesteld tijdens de afrekening van de performance fee. Vóór 30 juni 2021 werd 100% van de portefeuille beheerd op basis van roteren. Na deze datum is het roteren beperkt tot 50% van de portefeuille, de andere 50% van de portefeuille kent een vaste samenstelling, waarbij een beter beleggingsresultaat wordt beoogd maar ook meer risico wordt genomen dan voorheen. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam