Duurzaamheidsbeleid bij vermogensbeheer

Bij het vaststellen van uw beleggingsprofiel willen wij graag weten welke duurzaamheidsvoorkeuren u heeft als het gaat om beleggen. Voorafgaand aan onze dienstverlening stellen wij daarom samen met u vast wat uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn. Hiermee kunnen wij nagaan in hoeverre ons beleggingsbeleid aansluit bij uw wensen voor duurzaam beleggen.

Bij duurzaam beleggen kunt u denken aan het investeren in bedrijven of instellingen die ecologisch duurzaam zijn en bijvoorbeeld een bijdrage willen leveren aan een beter klimaat of milieu. Ook kunt u denken aan sociaal verantwoord beleggen, door bij uw beleggingen rekening te houden met mensenrechten of arbeidsomstandigheden (waaronder kinderarbeid). Een derde categorie is dat u bij beleggen ook rekening houdt met de governance van het bedrijf of de instelling waarin u investeert (bijvoorbeeld diversiteit in het bestuur).

Deze drie categorieën van duurzaam beleggen worden ook wel aangeduid als ESG (Environmental, Social and Governance). Mogelijk heeft u een voorkeur om bepaalde soorten bedrijven of instellingen uit te sluiten, waaronder de wapenindustrie of de tabaksindustrie. Dit zijn slechts voorbeelden.

Om de mate van duurzaamheid van beleggingen uit te drukken wordt uitgegaan van de soorten grijs, lichtgroen en donkergroen.*

  • Donkergroene beleggingen: hebben duurzaamheid volledig als doel;
  • Lichtgroene beleggingen: hebben een gedeeltelijk duurzaam karakter;
  • Grijze beleggingen: hebben geen duurzaamheid als oogmerk.

* Deze termen worden ontleend uit Europese regelgeving (artt. 6, 8 en 9 SFDR).

 

Duurzaamheidsbeleid Rotatiebeleggen

Het beleggingsbeleid van Rotatiebeleggen wordt ingevuld met een selectie van ETF’s (trackers). De aanbieders van deze ETF’s hebben documentatie gepubliceerd over het duurzaamheidsprofiel van de betreffende fondsen. Hierbij wordt weergegeven of de ETF kwalificeert als grijs, lichtgroen of donkergroen. Ten minste 50 % van de beleggingsportefeuilles van Rotatiebeleggen wordt ingevuld met lichtgroene of donkergroene beleggingen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om beleggingscategorieën uit te sluiten of rekening te houden met specifieke duurzaamheids-voorkeuren. Dat komt doordat er nog onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar is over de beleggingsinstrumenten binnen Rotatiebeleggen. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied met belangstelling. Het is dan ook mogelijk dat wij in de toekomst meer invulling kunnen geven aan specifieke duurzaamheidsvoorkeuren binnen Rotatiebeleggen.